เริ่มต้นสร้าง Quiz Widgets แบบสอบถามบนเว็บกัน

 เข้าสู่เว็บไซต์ https://wayos.yiem.cc

ลงทะเบียน

Sign In เข้าสู่ระบบ

กดที่แฮมเบอเก้อเมนู [=] แล้วกด Dashboard

กด Way

ในกล่องข้อความ ลบข้อความเดิมทั้งหมด

ใส่ข้อมูลต่อไปนี้ เว้นบรรทัดว่างเพื่อแบ่งหน้า

กด Save

กดที่แฮมเบอเก้อ [=] แล้วกด Play

คุณจะเห็นประโยคแรกแสดงขึ้นมา

แล้วก็เห็นคำถาม

กดที่คำตอบไหนก็ได้ ก็จะเห็นข้อความสุดท้าย


ยินดีด้วยตอนนี้คุณสร้างแบบสอบถามเบื้องต้นได้แล้ว ลองดัดแปลงให้มีหลายๆข้อ ใส่ url ภาพลงไปด้วยก็ได้ ในขั้นตอนถัดไปจะสอนวิธีการบันทึกคะแนนครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สร้างแบบสำรวจ

มาสร้าง Widgets เกมส์กันน้า - หนีไดโน